เรือ Explorer Dream ของ บริษัท Genting Cruise เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินเรือต่อ

ยินดีต้อนรับสู่ WordPress นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไขหร […]

MSC เดินหน้าวางมาตรการเข้มตั้งคณะทำงานฯเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่

MSC วางแผนปลอดภัยสำหรับกลับเดินเรือสำราญอย่างมั่นคงอีกค […]

สายการเดินเรือ NCL- Norwegian Cruise เกี่ยวกับ มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินเรือหลังโควิด

สายการเดินเรือ NCL- Norwegian Cruise เกี่ยวกับ มาตรการด […]