FOOD & BEVERAGES

เป็นหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานบริการ หลักสูตรเรียน 6 เดือน แบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และ ฝึกงานภาคปฏิบัติ 3 เดือน สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง จากเรือสำราญ มากกว่า 10 ปี ในหลักสูตรจะเรียน 4 วิชาคือ

1.Restaurant service

2.Wine service

3.Bar serice

4.Barista

หลักสูตร 6 เดือน รวมภาษาอังกฤษ 150 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง 4 วิชา หากคุณมีฝัน อยากไปทำงานต่างประเทศ ล่องเรือสำราญได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก เงินเดือนสูงๆ เพียงมั่นใจเรา มาเรียนรู้กับเรา เราพร้อมจะเคียงข้างคุณ และทำให้ฝันของคุณเป็นจริง ในไม่ช้านี้ครับ โดยทีมงานมืออาชีพ

++ งาน เรือ สํา ราญ, ทํา งาน บน เรือ สํา ราญ, หากคุณพร้อม เราพร้อม++

ENGLISH READY TO WORK

เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจโดยเน้นเนื้อหา ไปในทางการฟังและพูด การสื่อสารให้เข้าใจ สนทนาโต้ตอบได้ดี รวมถึงการให้ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การทำข้อสอบเฉพาะสายงาน เนื้อหาเข้มข้นเรียนสบาย เป็นกันเอง เจาะลึกแบบตัวต่อตัวเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ คือ ผู้ที่อยากสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ บุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงไม่จำกัดเพศและอายุ เพื่อใช้สัมภาษณ์งาน และเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ค่าเรียนหลักสูตรนี้ 30,000 บาท สามารถเข้าเรียนได้ตลอดจนนักศึกษาสามารถสัมภาษณ์งานผ่าน เรียนตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ถ้าคุณพร้อมจะท่องโลกกว้าง ล่องไปกับเรือสำราญ หรูหรา แล้วมาเจอกันนะ

++ งานเรือสําราญ, ทํางานบนเรือสําราญ, หากคุณพร้อม เราพร้อม++