FOOD & BEVERAGES

เป็นหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานบริการ หลักสูตรเรียน 6 เดือน แบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และ ฝึกงานภาคปฏิบัติ 3 เดือน สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง จากเรือสำราญ มากกว่า 10 ปี ในหลักสูตรจะเรียน 4 วิชาคือ

1.Restaurant service

2.Wine service

3.Bar serice

4.Barista

หลักสูตร 6 เดือน รวมภาษาอังกฤษ 150 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง 4 วิชา หากคุณมีฝัน อยากไปทำงานต่างประเทศ ล่องเรือสำราญได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก เงินเดือนสูงๆ เพียงมั่นใจเรา มาเรียนรู้กับเรา เราพร้อมจะเคียงข้างคุณ และทำให้ฝันของคุณเป็นจริง ในไม่ช้านี้ครับ โดยทีมงานมืออาชีพ

++ งาน เรือ สํา ราญ, ทํา งาน บน เรือ สํา ราญ, หากคุณพร้อม เราพร้อม++