ENGLISH READY TO WORK

เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจโดยเน้นเนื้อหา ไปในทางการฟังและพูด การสื่อสารให้เข้าใจ สนทนาโต้ตอบได้ดี รวมถึงการให้ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การทำข้อสอบเฉพาะสายงาน เนื้อหาเข้มข้นเรียนสบาย เป็นกันเอง เจาะลึกแบบตัวต่อตัวเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ คือ ผู้ที่อยากสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ บุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงไม่จำกัดเพศและอายุ เพื่อใช้สัมภาษณ์งาน และเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ค่าเรียนหลักสูตรนี้ 30,000 บาท สามารถเข้าเรียนได้ตลอดจนนักศึกษาสามารถสัมภาษณ์งานผ่าน เรียนตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ถ้าคุณพร้อมจะท่องโลกกว้าง ล่องไปกับเรือสำราญ หรูหรา แล้วมาเจอกันนะ

++ งานเรือสําราญ, ทํางานบนเรือสําราญ, หากคุณพร้อม เราพร้อม++